MuziTheek versus Dropbox

Het ‘dropbox-principe’ lijkt snel en gemakkelijk te zijn. Er schuilt echter een groot gevaar in het doorsturen van Dropbox-toegang aan andere gebruikers. Niet zelden worden bestanden onbedoeld gedeeld met personen die eigenlijk hier geen toegang toe zouden moeten hebben.

Voordat je het weet heeft iemand toegang tot een box vol documenten terwijl hij er maar 1 of 2 nodig heeft. En na verloop van tijd is niet meer duidelijk wie nu waar bij kan en wie niet.

Juridisch een groot gevaar omdat uitgevers en componisten steeds meer inkomsten missen door onzorgvuldig documentbeheer. Ook steeds vaker worden uitgevers genoodzaakt verhaal te halen bij orkestbesturen indien het schenden van copyright ernstige vormen aanneemt.

Met MuziTheek kunt u aantonen dat alleen personen die u kent, en ‘recht’ hebben op die documenten, er daadwerkelijk bij kunnen. Daarnaast kunt u zien wie documenten hebben gedownload. En een situatie waarbij één enkel gebruiker met een volledige compositie “aan de haal” gaat is hierdoor uitgesloten. Uiteraard hebben uw beheerders van MuziTheek wel alle mogelijkheden tot het archiveren en wissen van reeds gedeelde en overtollige bestanden. Log-bestanden geven helder en overzichtelijk aan wie wat-, wanneer-, en waarmee gewerkt heeft.