Over ons

IDGnet is een internetservice-bedrijf dat, naast hosting en domeinregistratie voor de zakelijke markt, ook producten ontwikkeld voor uiteenlopende niet-zakelijk doelgroepen. De ontwikkelaar van MuziTheek is al tientallen jaren betrokken bij het organiseren van muziekevenementen in de HaFaBra-sector en weet als geen ander wat er speelt in deze sector.

Vaak merk je dat het verspreiden van muzikale documenten op een onzorgvuldige wijze via het doorsturen van links (ook aan derde) gebeurd. Soms zelfs op zo’n manier dat individuele muzikanten soms (onbedoeld) over complete muziekstukken kunnen beschikken terwijl er geen rechten voor betaald zijn. Het juridisch risico wordt vaak onderschat en men hoopt dat belanghebbende er niet achter zullen komen.

Met MuziTheek willen wij een bijdrage leveren aan deze problematiek en een veilig platform bieden voor het delen van documenten.

MuziTheek wil op geen enkele wijze illegaal verspreiden in welke vorm dan ook van documenten bevorderen en is van mening dat het illegaal kopieren van informatie tegen gegaan dient te worden. Met MuziTheek kunt u verstandig en veilig omgaan met de rechten van derden!

Voor meer informatie over MuziTheek en IDGnet kunt u dit formulier invullen of bellen met Floor Out (0653-284247).